Capelle a/d IJssel
ANBI

De NPV is ANBI erkend.

Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht inzage te geven in enkele organisatorische en bestuurlijke punten.

De NPV voldoet graag aan deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet.

 

Officiële naam

NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging), afdeling Capelle aan den IJssel

 

RSIN

816548663

 

KvK

De NPV, afdeling Capelle aan den IJssel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40345217

 

Contactgegevens

t.a.v. Dhr. A.P. Uitbeijerse, secretaris

Wiekslag 11

2903 VA  Capelle aan den IJssel

+31104412688

www.npvcapelle.nl

info@npvcapelle.nl

 

Doelstelling

De doelstelling van de NPV is om vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte. We hebben dit samengevat in de lijfspreuk 'Zorg voor het leven'.

 

Drie kernwaarden liggen ten grondslag aan onze visie. Ze zijn het kompas waarmee we invulling geven aan onze profilering en positionering naar binnen en buiten. Deze drie kernwaarden zijn:

 

Beschermwaardigheid

De mens en al het menselijk leven zijn gemaakt naar het beeld van God en verdienen daarom te worden beschermd. De waardigheid van de mens is inherent aan het mens-zijn en ondanks de omstandigheden. Sinds mensenheugenis stond daarom de beschermwaardigheid in de gezondheidszorg vast. De NPV wil zich inzetten voor dit fundament onder de gezondheidszorg dat verdween met de legalisering van abortus en euthanasie verdween.

 

Solidariteit

Solidariteit, het gezamenlijk dragen van lasten en risico's, omvat barmhartigheid én rechtvaardigheid én verantwoordelijkheid. Een begrip dat van oudsher het fundament en cement was van de gezondheidszorg, maar ook dat fundament staat in deze tijd onder druk. Volgens de NPV geeft de Bijbel in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan een goed voorbeeld van wat met solidariteit wordt bedoeld.

 

Zorgzaamheid

Aanvullende ondersteuning in toegewijde trouw wil de zelfredzaamheid en gelijkwaardigheid van de ander bevorderen.
De Bijbel roept op om in de ander onze naaste te zien. We worden opgeroepen om te zien naar kwetsbaar mensenleven. Als solidariteit en beschermwaardigheid wegvallen, is het een logisch gevolg dat de zorgzaamheid onder druk staat.
Dit is voor de NPV een extra stimulans om op te komen voor wie zwak of kwetsbaar is.

 

Bestuur

Het NPV-bestuur bestuurt de vereniging en legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de NPV.
De leden van het NPV-bestuur Capelle aan den IJssel ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

 

Samenstelling bestuur:

dhr. J.P. de Pater - voorzitter

dhr. A.P. Uitbeijerse - secretaris

mevr. M. Koelewijn-Terlouw - penningmeester

mevr. M. Nederlof-Roos - alg. bestuurslid

 

 

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Lees hier het jaarverslag van 2018 en de financiële verantwoording va onze afdeling

 

Beloningsbeleid

Lees hier het beloningsbeleid van onze afdeling

 

Beleidsplan

Download hier ons actuele beleidsplan van onze afdeling

Secretariaat: 
Wiekslag 11 2903 VA Capelle ad IJ. 010 - 44 12 688 Coördinatie en contact hulpaanvragen
06 - 42 80 43 20 (dienstdoende coördinatrice) ING Bank
NL07INGB0001938051 © 2018 NPV info@npvcapelle.nl Vragen over privacy/ inzage persoonsgegevens / contact FG info@npvcapelle.nl

menu